Getting through COVID-19 together: Understanding local governments' social media communication

Anna Górska, Dorota Dobija, Giuseppe Grossi, Zuzanna Staniszewska

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

25 Citeringar (Scopus)
43 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Getting through COVID-19 together: Understanding local governments' social media communication”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap