Give older persons a voice in the society: By using information compiled during preventive home visits on a societal level

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
14 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Give older persons a voice in the society: By using information compiled during preventive home visits on a societal level”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap