Glocalization of accounting standards: observations on neo-institutionalism of IPSAS

Rachel Baskerville, Giuseppe Grossi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

20 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Glocalization of accounting standards: observations on neo-institutionalism of IPSAS”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap