Good quasi-cyclic codes derived from irreducible cyclic codes

    Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument

    1 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Good quasi-cyclic codes derived from irreducible cyclic codes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.