Governance and control of externalized water service management: comparing solutions adopted in Italy and Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Governance and control of externalized water service management: comparing solutions adopted in Italy and Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi