Governance strategy: a property right approach turning governance into action

Sven-Olof Collin

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    10 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Governance strategy: a property right approach turning governance into action”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Affärsverksamhet och ekonomi