Gymnasiearbetet, om effektivitet, planering och lärarstöd

Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentation

Sammanfattning

I projektet följdes ett antal elevgrupper genom fokusgruppssamtal och klassrumsobservationer under deras gymnasiearbete (självständiga arbete). Samtalen har analyserats med hjälp av topikanalys (Marková, Linell, Grossen, & Salazar Orvig, 2007) och diskuteras primärt mot föreställningar om effektivitet (Imsen, Blossing, & Moos, 2017; Morrison, Ross, Morrison, & Kalman, 2019), rationalitet (Wegerif, 2017) och new public management (G Biesta, 2009; Gert Biesta, 2017)

I denna text diskuteras studenternas utsagor kring arbetsprocess, utmaningar, lärande och lärarstöd.

Resultatet visar en stark spänning i elevernas utsagor. Å ena sidan lyfter de fram den goda läraren som med planering, instruktioner och feedback guidar dem igenom processen på ett sätt som reducerar stress och får alla att känna att de har en möjlighet att lyckas om de bara följer lärarens instruktioner. Å andra sidan beskriver eleverna ett upplägg som i första hand är processorienterat och som försvårar eller förhindrar för dem att göra ett kvalitativt djupgående  arbete. Trots att eleverna upplever en sådan spänning så anpassar de sig till en ”skolans rationalitet” och ställer på det sättet viktiga frågor om vad som är effektiv undervisning? I förlängningen diskuteras också resultaten mot NPM som styrning och hur den valda strategin samspelar med det bedömnings och utvärderingssystem som svenska skolor måste förhålla sig till (Bunar & Ambrose, 2016).

 

 

Biesta, G. (2009). Good education in an age of measurement: on the need to reconnect with the question of purpose in education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 33-46. 

Biesta, G. (2017). The rediscovery of teaching: Routledge.

Bunar, N., & Ambrose, A. (2016). Schools, choice and reputation: Local school markets and the distribution of symbolic capital in segregated cities. Research in Comparative and International Education, 11(1), 34-51. 

Imsen, G., Blossing, U., & Moos, L. (2017). Reshaping the Nordic education model in an era of efficiency. Changes in the comprehensive school project in Denmark, Norway, and Sweden since the millennium. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(5), 568-583. 

Marková, I., Linell, P., Grossen, M., & Salazar Orvig, A. (2007). Dialogue in focus groups: Exploring socially shared knowledge. 

Morrison, G. R., Ross, S. J., Morrison, J. R., & Kalman, H. K. (2019). Designing effective instruction: Wiley.

Wegerif, R. (2017). Dialogic education. In: Oxford Research Encyclopedia of Education.

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2019
EvenemangDialogkonferensen Pedagogisk forskning Syd, Kalmar, 29 augusti, 2019 -
Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

Konferens

KonferensDialogkonferensen Pedagogisk forskning Syd, Kalmar, 29 augusti, 2019
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Citera det här