Gymnasieelevers algebraiska förmåga och förståelse II

Per-Eskil Persson, Tomas Wennström

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

7 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Detta är den andra i en serie rapporter, som presenterar resultat från en longitudinell undersökning av de NV-elever, som höstterminen 1998 påbörjade sina gymnasiestudier vid Klippans Gymnasieskola. Avsikten med studien är främst att undersöka hur elevernas algebraiska förmåga och förståelse utvecklas under gymnasietiden. Denna rapport kommer huvudsakligen att beskriva dels läget i början av NV2, dels vad som hänt med gruppen i stort under första året på gymnasiet. Vi kommer att följa upp den här rapporten med en, där vi mer i detalj kommer att granska ett antal elever och hur de utvecklats. Vi planerar också att genomföra vissa undersökningar i slutet av NV2 och NV3. Dessa studier har möjliggjorts dels genom ett generöst bidrag från Gudrun Malmers Stiftelse, dels genom anslag från Skolverket. De ingår som en del i ett projekt i matematik-didaktik, som i samarbete med Högskolan Kristianstad pågår i Klippans kommun.

OriginalspråkSvenska
Nummer2
SpecialistpublikationTsunami
StatusPublicerad - 2003
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här