Gymnasieelevers algebraiska förmåga och förståelse III

Per-Eskil Persson, Tomas Wennström

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

47 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Detta är den tredje i en serie rapporter, som presenterar resultat från en longitudinell undersök-ning av de NV-elever, som höstterminen 1998 påbörjade sina gymnasiestudier vid Klippans Gymnasieskola. Avsikten med studien är främst att undersöka hur elevernas algebraiska för-måga och förståelse utvecklas under gymnasietiden. Denna rapport kommer att mer i detalj beskriva några elevers utveckling under huvudsakligen första året på gymnasiet, men den inne-håller också en del iakttagelser från NV2.

OriginalspråkSvenska
Nummer3
SpecialistpublikationTsunami
StatusPublicerad - 2003
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här