Gymnasieelevers algebraiska förmåga och förståelse V

Per-Eskil Persson, Tomas Wennström

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

13 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Detta är den femte och avslutande rapporten från en longitudinell undersök-ning av de NV-elever, som höstterminen 1998 påbörjade sina gymnasiestudier vid Klippans Gymnasieskola. Avsikten med studien har främst varit att undersöka hur elevernas algebraiska förmåga och förståelse utvecklas under gymnasietiden. Denna rapport beskriver situationen då eleverna lämnar gymnasieskolan efter tre års studier. Den ger också en sammanfattning av hela undersök-ningen. Dessa studier har möjliggjorts dels genom ett generöst bidrag från Gudrun Malmers Stiftelse, dels genom anslag från Skolverket. Vi vill varmt tacka universitetslektor Barbro Grevholm, Högskolan Kristianstad för mycket hjälp, uppmuntran och konstruktiv kritik under arbetets gång. Undersökningen är en del i ett projekt i matematikdidaktik som i samarbete med Högskolan Kristianstad genomförts i Klippans kommun. Till sist ett stort tack till våra elever för att de tålmodigt hjälpt oss genomföra den här undersökningen. Utan deras insats hade det inte blivit något alls!

OriginalspråkSvenska
Nummer2
SpecialistpublikationTsunami
StatusPublicerad - 2004
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Citera det här