Gymnasiets laborationsundervisning i fysik: mellan tradition och ändrade styrdokument

Simon Holmström, Ann-Marie Pendrill, Nina Reistad, Urban Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
38 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Laborationer har lång tradition i fysikundervisningen och det finns många klassiska skolexperiment. Samtidigt påverkas laborationsundervisningen av reformer och teknikutveckling. I denna studie fick lärare på tre gymnasieskolor diskutera sin laborationsundervisning. Analysen baseras på händelselogik, där handling ses som intentionell och styrs av determinanterna: målsättning, förmåga, plikt och möjligheter. Studien ger insikt i hur olika faktorer påverkar lärares laborationsundervisning, och hur klassiska laborationer i fysikundervisningen både kan ha en given plats och utmanas av nya förutsättningar. Resultaten antyder att praxis och tradition är starkare påverkansfaktorer än styrdokument i lärares utformning av laborationsundervisningen, vilket delvis kan relateras till en avsaknad av fortbildning.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)1-19
Antal sidor18
TidskriftLUMAT Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö
Volym6
Nummer1
StatusPublicerad - 2018

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)
  • Annan fysik (10399)

Nyckelord

  • Fysiklaborationer
  • gymnasiet
  • händelselogik
  • styrdokument

Citera det här