Gymnasiets laborationsundervisning i fysik: vad påverkar lärares val av laborationer?

Simon Holmström, Ann-Maria Pendrill, Urban Eriksson, Nina Reistad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

46 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Vilka faktorer påverkar svenska gymnasielärares laborationsundervisning i fysik? Frågan aktualiseras av den svenska läroplansrevisionen från 2011. I denna studie fick 17 lärare på fyra gymnasieskolor diskutera sin laborationsundervisning i fokusgruppsintervjuer. Baserat på en analys av dessa intervjuer genomfördes en kompletterande enkätundersökning med 66 lärare. Händelselogik användes som analysverktyg för att förstå hur lärarnas laborationsundervisning påverkas av olika faktorer. Resultaten från fokusgrupperna tyder på att lärare uppskattar laborationer som 1) bygger på enkel utrustning, 2) ger ett bra resultat avseende värdet på konstanter, samt 3) laborationer som eleverna tycker om. I enkätundersökningen framstod styrdokumenten som en starkare påverkansfaktor än i fokusgrupperna – men resultaten från båda delarna av undersökningen tyder på att styrdokumenten inte är den viktigaste faktorn i lärares val och upplägg av laborationer.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)27-58
Antal sidor31
TidskriftLUMAT Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö
Volym7
Nummer1
DOI
StatusPublicerad - 2019

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)
  • Annan fysik (10399)

Nyckelord

  • fysiklaborationer
  • gymnasiet
  • händelselogik
  • styrdokument

Citera det här