Hållbar utveckling: människa, miljö och samhälle

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

I boken konkretiseras begreppet hållbar utveckling. Områden som belyses är ekosystem, kretslopp, energi, olika typer av resurser, miljöpåverkan, klimat, biologisk mångfald samt internationellt arbete. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor. I boken sammanvävs naturvetenskap, samhällsplanering och samhällskunskap på ett övergripande och tvärvetenskapligt sätt. Boken vänder sig till elever i gymnasieskolan, studenter i högskoleutbildningen, samt en miljöintresserad allmänhet.
OriginalspråkSvenska
Antal sidor224
Utgåva4
StatusPublicerad - 2020-sep.-15

Citera det här