Hållbart arbetsliv för alla åldrar

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument (paper)Peer review

Sammanfattning

Bakgrund
Den 20 januari 2020 senarelades ålderspensionen i Sverige för alla yrkesgrupper. Samtidigt ökar den arbetsrelaterade sjukligheten. I ett framtidsperspektiv kommer efterfrågan på arbetskraft som kan och vill arbeta till en högre ålder att öka utifrån den globala demografiska förändringen. Att medverka till en god anställningsbarhet (employability) och hälsa är därför en central fråga och uppgift i dagens samhälle och på arbetsplatser. I ett arbetsliv som är under ständig förändring behövs kunskap om hur man kan skapa ett hållbart arbetsliv där individer mår bra, kan, vill och orkar befinna sig. Där medarbetare kan uppleva välbefinnande och hälsa, och där inklusion, motivation, kunskap och kompetens värnas och utvecklas genom hela arbetslivet. Vid ett all längre arbetsliv behöver även ålder och åldrande reflekteras i relation till arbetet.

Syfte
I presentationen kommer swAge-modellen att beskrivas, en modell om bestämningsområden för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar. Metod Sedan 2003 har flera forskningsstudier genomförts om hållbart arbetsliv och äldre i arbetslivet. Studierna har byggt vidare på varandra utifrån de nya frågeställningar som uppstått och för att triangulera resultaten. Detta har resulterat i en teoretisk modell: swAge-modellen (Sustainable Working life for all AGEs). Resultat SwAge-modellen har som ansats att visualisera komplexiteten i arbetslivet och redogör för de bestämningsområden, på individ-, organisations och samhällsnivå, som är viktiga för ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. SwAge-modellen lyfter de nio bestämningsområden som påverkar huruvida individer vill ingå i arbetslivet och kan hålla sig anställningsbara, och i deras beslut att arbeta kvar eller lämna arbetsplatsen. SwAge-modellen avser även att kunna nyttjas som ett praktiskt verktyg i det dagliga arbetet på arbetsplatsen och i samhället för att verka för friska och hållbara arbetsplatser i ett förlängt arbetsliv.

Resultat
SwAge-modellen har som ansats att visualisera komplexiteten i arbetslivet och redogör för de bestämningsområden, på individ-, organisations och samhällsnivå, som är viktiga för ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. SwAge-modellen lyfter de nio bestämningsområden som påverkar huruvida individer vill ingå i arbetslivet och kan hålla sig anställningsbara, och i deras beslut att arbeta kvar eller lämna arbetsplatsen. SwAge-modellen avser även att kunna nyttjas som ett praktiskt verktyg i det dagliga arbetet på arbetsplatsen och i samhället för att verka för friska och hållbara arbetsplatser i ett förlängt arbetsliv.
OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2021
Externt publiceradJa
EvenemangForum för arbetslivsforskning: Hälsosamt arbetsliv - utopi eller verklighet? - Digitalt
Varaktighet: 2021-juni-142021-juni-16

Konferens

KonferensForum för arbetslivsforskning
Förkortad titelFALF
Period21-06-1421-06-16

Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

Citera det här