Hållbart och meningsfullt lärande: Undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Jonny Wåger (Redaktör), Daniel Östlund (Redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi

Sammanfattning

Författarna har länge upplevt att det saknas litteratur som inriktar sig på undervisning och lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Den här boken är skriven av både skolpersonal och forskare, och förväntas bidra med en fördjupad bild av hur undervisningspraktiken kan utformas med stöd av såväl erfarenhets- som forskningsbaserad kunskap. Antologin är indelad i tolv kapitel som tar upp frågor om undervisning för elever med IF utifrån:
• pedagogiska övergångar
• pedagogiska relationer
• etik i undervisningen
• elevengagemang
• socialt nätverksarbete
• samverkan mellan olika aktörer
• sensomotorisk utveckling
• kooperativt lärande
• repetition och motivation
• flera läroplaner i samma klassrum
• alternativ och kompletterande kommunikation
• hållbar bedömning.
Varje kapitel följs upp av ett antal reflektionsfrågor som kan användas för fortbildning och underlag för det kollegiala lärandet. Boken vänder sig till alla de professioner som arbetar med elever med IF.
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor248
ISBN (tryckt)978-91-44-13760-5
StatusPublicerad - 2021-dec.-29

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • hållbart lärande
  • undervisning
  • intellektuell funktionsnedsättning

Citera det här