Högskolepedagogisk grundkurs och konstruktiv länkning som medel för integrering av informationskompetens i kursplaner

    Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

    7 Nedladdningar (Pure)

    Sammanfattning

    Informationskompetens (IK) är förmågan att söka, samla, värdera och använda information. Styrdokumentens (högskolelag och examensordningar) målbeskrivningar tydliggör att det är förmågor studenter ska tillägna sig under högskolestudierna.Men hur återspeglas de i kursplanernas lärandemål? Anderssons (2015) magisteruppsats fann att på Högskolan Kristianstad (HKR) är det ovanligt, och därmed säkerställs inte studenters rättighet att bli informationskompetenta. Detta trots att undervisande bibliotekarier ständigt arbetar med att det i kursplaner ska integreras relevanta lärandemål i IK på HKR:s kurser.

    Vad kan göras för att integrationen av IK i kursplanerna ökar? Och hur skapas i det sammanhanget förutsättningar för undervisande bibliotekariers syn på det goda lärandet, ett studentaktivt lärande?

    Ett svar är att på HKR:s högskolepedagogiska grundkurs undervisa lärare i hur IK kan integreras i kursplaner genom konstruktiv länkning. Biggs (2011) menar att konstruktiv länkning är en förutsättning för det studentcentrerade och goda  lärandet. Tydliga kopplingar mellan lärandemål, läraktiviteter och examinationsuppgifter, skapar ett sammanhang och en meningsfullhet för studenten. Ett sammanhang där lärandet sker genom att kunskap aktivt konstrueras utifrån studentens egna erfarenheter.

    Vid designandet av grundkursen använde vi oss av konstruktiv länkning. Innehållet är exempelvis konstruktiv länkning som metod för integrering av IK i kursplaner. Kursens lärandemål är att argumentera för IK:s roll i högre utbildning och ha idéer om implementering i form av lärandemål och läraktiviteter. Läraktiviteter är skrivna reflektioner, vilka utgör utgångspunkten för ett tre timmar långt seminarium. Examinationsuppgiften är att revidera valfri kursplan där IK, förslagsvis med hjälp av konstruktiv länkning, integreras med andra delar och ämnen på kursen.

    Genom grundkursen har en gemensam plattform för bibliotekarier-lärare skapats. En plattform bestående av IK  och hur den med konstruktiv länkning kan integreras i kursplaner. En samsyn har potentiellt etablerats där studentaktivt lärande främjas. Ju fler lärare som går kursen, desto större är möjligheterna att denna samsyn mer frekvent synliggörs i kursplaner.

    OriginalspråkSvenska
    StatusPublicerad - 2016
    EvenemangLärarlärdom, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, 18:e augusti -
    Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

    Konferens

    KonferensLärarlärdom, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, 18:e augusti
    Period80-01-01 → …

    Nationell ämneskategori

    • Pedagogik (50301)

    Nyckelord

    • informationskompetens
    • konstruktiv länkning
    • kursplaner

    Citera det här