Habitat distribution of the mallard in relation to vegetation structure, food, and population density

Petri Nummi, Hannu Pöysä, Johan Elmberg, Kjell Sjöberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Habitat distribution of the mallard in relation to vegetation structure, food, and population density”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi