Handeln rustar för multi-kanal

Jens Hultman, C Funentes, K Hjort, U Johansson, V Tarnovskaya

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

Handelsbranschen står inför omfattande utmaningar och möjligheter som kan – och kommer – att förändra verksamheten i grunden. En av dessa genomgripande förändringar är handelns digitalisering och dess konsekvenser för detaljhandelns styrning och utveckling av multikanalserbjudanden. Från en situation där kunder och handel primärt tänker fysisk butik, till en situation där handel via internet präglar det mesta som händer; från hur kunder handlar till hur företagen tänker strategiskt på sitt erbjudande. Det är en lång resa som långtifrån är färdig och som hänger samman med digitaliseringen av samhället i stort, big data och andra möjligheter (och utmaningar) som den tekniska utvecklingen innebär.

Denna utveckling är mångfacetterad och det är viktigt att belysa den ur flera perspektiv. Centrum för handelsforsknings verksamhet är unik i den bemärkelse att vi i samtliga forskningsprogram arbetar tvärvetenskapligt där forskare från alla de discipliner som är representerade i Centrum finns med i varje forskningsprogram. Detta garanterar en mångsidig belysning av de forskningsproblem som vi tar oss an. Under 2014–2015 har vi drivit forskningsprogrammen E-handel och Kunniga kunder. Därefter startade vi programmen Retail destination och Retail innovation.

I denna skrift sammanfattas forskningsresultaten från forskningsprogrammet E-handel. Programchef för E-handel har Jens Hultman varit. Deltagande forskare i programmet har varit Klas Hjort, Veronika Tarnovskaya, Ulf Johansson och Christian Fuentes. Under 2014 och 2015 (och även 2016) har resultat från programmet presenterats i olika sammanhang. De har presenterats vid forskningsseminarier och workshops som Centrum har arrangerat, de har presenterats vid vetenskapliga konferenser och vid praktikerkonferenser och de har tidigare också beskrivits i rapporter och vetenskapliga artiklar. Nu presenterar vi resultaten inom ramen för Handelsrådets rapportserie.

OriginalspråkSvenska
FörlagHandelsrådet
StatusPublicerad - 2017
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

Citera det här