Having to focus on doing rather than being: nurse assistants' experience of palliative care in municipal residential care settings

Ingela Beck, Agneta Törnquist, Linus Broström, Anna-Karin Edberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

71 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Having to focus on doing rather than being: nurse assistants' experience of palliative care in municipal residential care settings”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap