"Head for my tail": a new hypothesis to explain how venomous sea snakes avoid becoming prey

Arne Rasmussen, Johan Elmberg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    10 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”"Head for my tail": a new hypothesis to explain how venomous sea snakes avoid becoming prey”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Agrikultur & biologi