Health and sustainability in public meals: an explorative review

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health and sustainability in public meals: an explorative review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar