Health education to prevent anemia among women of reproductive age in southern India

Pernilla Ny, Elisabeth Dejin-Karlsson, Giggi Udén, Ted Greiner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health education to prevent anemia among women of reproductive age in southern India”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap