Health-related quality of life in patients with primary brain tumors during and three months after treatment with proton beam therapy

Ulrica Langegård, Per Fransson, Thomas Bjork-Eriksson, Birgitta Johansson, Emma Ohlsson-Nevo, Katarina Sjövall, Karin Ahlberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health-related quality of life in patients with primary brain tumors during and three months after treatment with proton beam therapy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap