Health system capacity: maternal health policy implementation in the state of Gujarat, India

Linda Sanneving, Asli Kulane, Aditi Iyer, Bengt Åhgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health system capacity: maternal health policy implementation in the state of Gujarat, India”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap