Herbivory on aquatic vascular plants by the introduced golden apple snail (Pomacea canaliculata) in Lao PDR

Nils O L Carlsson, Jean O. Lacoursière

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

91 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Herbivory on aquatic vascular plants by the introduced golden apple snail (Pomacea canaliculata) in Lao PDR”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap