High flow-rate sample loading in large volume whole water organic trace analysis using positive pressure and finely ground sand as a SPE-column in-line filter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High flow-rate sample loading in large volume whole water organic trace analysis using positive pressure and finely ground sand as a SPE-column in-line filter”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar