High resolution experimental measurement of turbulent flow field in a highpressure homogenizer model and its implications on turbulentdrop fragmentation

Andreas Håkansson, Laszlo Fuchs, Fredrik Innings, Johan Revstedt, Christian Trägårdh, Björn Bergenståhl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

66 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High resolution experimental measurement of turbulent flow field in a highpressure homogenizer model and its implications on turbulentdrop fragmentation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap