High-sensitivity serum C-reactive protein levels in subjects with or without myocardial infarction or periodontitis.

G. Rutger Persson, Thomas Pettersson, Ola Ohlsson, Stefan Renvert

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    44 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”High-sensitivity serum C-reactive protein levels in subjects with or without myocardial infarction or periodontitis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap