High throughput screening method to explore protein interactions with nanoparticles

Irem Nasir, Warda Fatih, Anja Svensson, Dennis Radu, Sara Linse, Celia Cabaleiro-Lago, Martin Lundqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High throughput screening method to explore protein interactions with nanoparticles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Material Science