Hollow-fibre supported liquid membrane extraction for determination of fluoxetine and norfluoxetine concentration at ultra trace level in sewage samples

Saioia Zorita, Lennart Mårtensson, Lennart Mathiasson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  28 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Hollow-fibre supported liquid membrane extraction for determination of fluoxetine and norfluoxetine concentration at ultra trace level in sewage samples”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Kemiska föreningar