Home-living elderly people’s views on food and meals

Ellinor Edfors, Albert Westergren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Home-living elderly people’s views on food and meals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap