Home-living elderly peoples views on food and meals

Ellinor Edfors, Albert Westergren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

59 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Home-living elderly peoples views on food and meals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap