Hospital utilization and costs for spinal cord stimulation compared with enhanced external counterpulsation for refractory angina pectoris

Susanne M. Bondesson, Ulf Jakobsson, Lars Edvinsson, Ingalill Rahm Hallberg

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  4 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Hospital utilization and costs for spinal cord stimulation compared with enhanced external counterpulsation for refractory angina pectoris”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Samhällsvetenskap