Hospitality through negotiations: The performing of everyday meal activities among nursing staff and meal hosts. A qualitative study

Ann Sofie Jonsson, Maria Nyberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hospitality through negotiations: The performing of everyday meal activities among nursing staff and meal hosts. A qualitative study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi