House price responses to a national property tax reform

Lovisa Persson, Mikael Elinder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

21 Citeringar (Scopus)
20 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”House price responses to a national property tax reform”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi