House prices and unemployment: an empirical analysis of causality

Manuchehr Irandoust

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”House prices and unemployment: an empirical analysis of causality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi