How are health and sustainability adressed in studies of public meals?

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How are health and sustainability adressed in studies of public meals?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap