How are self-rated health and diagnosed disease related to early or deferred retirement? A cross-sectional study of employees aged 55-64

Kerstin Nilsson, Anna Rignell Hydbom, Lars Rylander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

28 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How are self-rated health and diagnosed disease related to early or deferred retirement? A cross-sectional study of employees aged 55-64”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap