Hue combinations for the web: Towards a repertoire of design guidelines for combining color hues based on cultural background

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokumentPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hue combinations for the web: Towards a repertoire of design guidelines for combining color hues based on cultural background”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap