Human interactive secure ID management in body sensor networks

Xin Huang, Xiao Ma, Bangdao Chen, Andrew Markham, Qinghua Wang, A. W. Roscoe

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human interactive secure ID management in body sensor networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap