Human interactive secure key and ID exchange protocols in body sensor networks

Xin Huang, Bangdao Chen, Andrew Markham, Qinghua Wang, Yan Zheng, Andrew William Roscoe

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    18 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Human interactive secure key and ID exchange protocols in body sensor networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Ingenjörs- och materialvetenskap