Humour, trust, and tacit knowledge of police and border officers in international police collaboration

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Humour, trust, and tacit knowledge of police and border officers in international police collaboration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap