Hydraulic performance of a full-scale peat and ash biofilter in treatment of industrial landfill leachate

Pille Kängsepp, Lennart Mathiasson, Peter Dahlblom, William Hogland

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    2 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydraulic performance of a full-scale peat and ash biofilter in treatment of industrial landfill leachate”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Mark- och miljövetenskap