Hydraulic performance of small free water surface constructed wetlands treating sugar factory effluent in western Kenya

Hristina Bodin, Jesper Persson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    9 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydraulic performance of small free water surface constructed wetlands treating sugar factory effluent in western Kenya”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Mark- och miljövetenskap