Hydrodynamic difference between inline and batch operation of a rotor-stator mixer head: a CFD approach

Andreas Håkansson, Dragana Arlov, Fredrik Carlsson, Fredrik Innings

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrodynamic difference between inline and batch operation of a rotor-stator mixer head: a CFD approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap