“I didn’t want to be a troublemaker”: doctoral students’ experiences of change in supervisory arrangements

Manuela Schmidt, Erika Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”“I didn’t want to be a troublemaker”: doctoral students’ experiences of change in supervisory arrangements”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap