"I drew first then I wrote": Nine-year old students' ideas on their choice of sociosemiotic resources and conceptions of assessment when creating multimodal texts

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”"I drew first then I wrote": Nine-year old students' ideas on their choice of sociosemiotic resources and conceptions of assessment when creating multimodal texts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap