'I would never have done it if it hadn't been digital': a qualitative study on patients' experiences of a digital management programme for hip and knee osteoarthritis in Sweden.

Anna Cronström, Leif E Dahlberg, Håkan Nero, Jennifer Ericson, Catharina Sjödahl Hammarlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

23 Citeringar (Scopus)
12 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”'I would never have done it if it hadn't been digital': a qualitative study on patients' experiences of a digital management programme for hip and knee osteoarthritis in Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap