Ideal spaces exhibition

Michael Johansson, Ulrich Gehmann

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bok

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ideal spaces exhibition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora