Imitation recognition and its prosocial effects in 6-month old infants

Gabriela-Alina Sauciuc, Jagoda Zlakowska, Tomas Persson, Sara M. Lenninger, Elainie Alenkaer Madsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Imitation recognition and its prosocial effects in 6-month old infants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap